Hướng dẫn cài đặt game và Khắc phục lỗi mở Game bị chuyển sang Steam bắt mua game

Toàn bộ game tải tại Game5s.vn là game đã được cr@ck. Có nghĩa là tải về cài đặt và chơi, không phải mua bản quyền.

Khi cài đặt bạn lưu ý tích vào ô copy file cr@ck để tránh trường hợp mở game bị chuyển sang Steam bắt mua game

II. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, UPDATE VÀ CHÉP CR@CK GAME

1. GAME CỦA NHÓM ACTIVE CODEX, VÀ PLAZA

 • Các bạn chỉ cần chạy Setup.exe có trong bộ cài.
 • Trỏ đường dẫn để phần mềm cài dữ liệu Game vào ổ cứng.
 • Bấm chọn vào dòng Copy contents of (tên nhóm Active) directory to installer.
 • Bấm Install và chờ cho bộ cài cài đặt hoàn tất là phần mềm cài đặt sẽ tự động chép Active luôn vào nơi cài đặt Game.
 • Update Game từ Codex và Plaza cũng tương tự như khi cài bộ Game gốc. Update phải theo thứ tự được bày ra trên mỗi bài viết (nếu có)
Hướng dẫn cài đặt, update và Active Game dành cho người chưa biết. 3

2. GAME NHÓM ACTIVE PROPHET, DARKSIDE, SKIDROW, CPY, RELOADED, HOODLUM, EMPRESS…

 • Các bạn chỉ cần chạy Setup.exe có trong bộ cài.
 • Trỏ đường dẫn để phần mềm cài dữ liệu Game vào ổ cứng.
 • Bấm Install – cài đặt tương tự như nhóm Codex và Plaza
 • Vào thư mục Active trùng tên với nhóm Active, sao chép toàn bộ tất cả các file có trong thư mục đó, dán vào thư mục Game đã Cài đặt.
 • Một thông báo xuất hiện ra các bạn chọn Replace the file in the Destination hoặc Replace All tùy vào Windows mà bạn đang sử dụng.
Hướng dẫn cài đặt, update và Active Game dành cho người chưa biết. 5

3. CÀI ĐẶT GAME, UPDATE VÀ ACTIVE ELAMIGOS, MULTI9

 • Chạy file Setup.exe, chọn English, rồi OK.
 • Chọn Next và trỏ đường dẫn về nơi bạn cần cài Game.
 • Bấm Next, Next, đặt User trong Game, bấm Next tiếp tục và cuối cùng bấm Install.
 • Cài đặt hoàn tất, các bạn có thể tích chon 2 Option Install DirectX và Visual C++ nếu cần.
 • Bỏ chọn dòng ElAmigos Release and Update @ Official Site và nhấn Finish.
 • Update Game từ ElAmigos và Multi9 cũng tương tự như khi cài bộ Game gốc. Update phải theo thứ tự được bày ra trên mỗi bài viết (nếu có)
Hướng dẫn cài đặt, update và Active Game dành cho người chưa biết. 7

4. CÀI ĐẶT GAME VÀ UPDATE TỪ GOG

 • Khởi động bộ cài, chọn nút Option.
 • Bấm Browse và  trỏ đường dẫn về nơi bạn muốn cài.
 • Tích vào ô Yes, I have read and Accept EULA.
 • Bấm nút Install để cài đặt.
 • Bộ cài này ưu điểm là ko cần chép Active, cài xong là có chơi ngay
 • Update Game từ GOG cũng tương tự như khi cài bộ Game gốc và Update phải theo thứ tự được bày ra trên mỗi bài viết (nếu có)
Hướng dẫn cài đặt, update và Active Game dành cho người chưa biết. 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *