Bắn súng, Nhập vai

Ngày phát hành: 21/04/2023

Phiêu lưu, Thế giới mở

Ngày phát hành: 24/05/2023

Giải đố, Hài hước

Ngày phát hành: 22/07/2016

Khám phá, Chiến thuật

Ngày phát hành: 30/11/2018

Hành động, Phiêu lưu

Ngày phát hành: 24/06/2022

Xây thành, Chiến thuật

Ngày phát hành: 12/01/2023

Chiến thuật, Chiến lược

Ngày phát hành: 15/03/2011

Phiêu lưu, Giải đố

Ngày phát hành: 07/12/2022

Mô phỏng, Chiến thuật

Ngày phát hành: 25/10/2022

Hành động, Bắn súng

Ngày phát hành: 04/12/2019

Anime, Bạo lực

Ngày phát hành: 23/09/2017

Chiến thuật

Ngày phát hành: 12/07/2020

Hành động, Phiêu lưu

Ngày phát hành: 12/07/2022

Bắn súng, Chiến thuật

Ngày phát hành: 18/11/2021

Bắn súng, Chiến thuật

Ngày phát hành: 18/05/2022

Chiến thuật

Ngày phát hành: 06/06/2020