Nhập vai, Tình cảm

Ngày phát hành: 26/09/2018

Phiêu lưu, Thế giới mở

Ngày phát hành: 24/05/2023

Giải đố, Hài hước

Ngày phát hành: 22/07/2016

Hành động, Anime

Ngày phát hành: 11/11/2022

Hành động, Nhập vai

Ngày phát hành: 28/03/2023

Anime, Nhập vai (RGP)

Ngày phát hành: 12/01/2023

Bắn súng, Kinh dị

Ngày phát hành: 21/02/2023

Hành động, Nhập vai (RPG)

Ngày phát hành: 11/02/2023

Hành động, Phiêu lưu

Ngày phát hành: 15/12/2022

Hành động, Phiêu lưu

Ngày phát hành: 18/10/2022

Anime, Nhập vai (RPG)

Ngày phát hành: 27/10/2017

Hành động, Phiêu lưu

Ngày phát hành: 19/10/2022

Hành động, Phiêu lưu

Ngày phát hành: 18/11/2022

Phiêu lưu, Giải đố

Ngày phát hành: 07/12/2022

Mô phỏng, Lái xe

Ngày phát hành: 07/09/2022

Kinh dị, Zombie

Ngày phát hành: 15/08/2018