Hành động, Nhập vai (RPG)

Ngày phát hành: 11/02/2023

Hành động, Phiêu lưu

Ngày phát hành: 15/12/2022

Hành động, Phiêu lưu

Ngày phát hành: 18/10/2022

Hành động, Đối kháng

Ngày phát hành: 28/03/2018

Ma cà rồng, Máu me

Ngày phát hành: 22/11/2022

Game 18+, Anime

Ngày phát hành: 28/11/2022

Bắn súng, Nhập vai

Ngày phát hành: 16/02/2019

Hành động, Chặt chém

Ngày phát hành: 26/02/2016

Hành động, Chặt chém

Ngày phát hành: 07/08/2018

Phiêu lưu, Thư giãn

Ngày phát hành: 11/03/2020

Hành động, Nhập vai

Ngày phát hành: 18/03/2011

Phiêu lưu, Sinh tồn

Ngày phát hành: 20/06/2022