Hành động, Đối kháng

Ngày phát hành: 28/03/2018

Ma cà rồng, Máu me

Ngày phát hành: 22/11/2022

Zombie, Sinh tồn

Ngày phát hành: 16/11/2021

Kinh dị, Máu me

Ngày phát hành: 14/10/2022

Kinh dị, Giải đố

Ngày phát hành: 15/09/2022

Hành động, Bắn súng

Ngày phát hành: 23/08/2022

Bạo lực, Máu me

Ngày phát hành: 25/05/2021

Hành động, Thế giới mở

Ngày phát hành: 12/08/2022

Bắn súng, Zombie

Ngày phát hành: 12/05/2016

Kinh dị, Zombie

Ngày phát hành: 15/08/2018

Anime, Chặt chém

Ngày phát hành: 15/11/2019

Kinh dị

Ngày phát hành: 19/09/2020

Kinh dị, Sinh tồn

Ngày phát hành: 08/07/2022

Bắn súng, Kinh dị

Ngày phát hành: 24/01/2017

Bắn súng, Zombie

Ngày phát hành: 15/06/2022

Sinh tồn, Zombie

Ngày phát hành: 13/03/2020