Anime, Đối kháng

Ngày phát hành: 05/02/2016

Chiến thuật, Phối hợp

Ngày phát hành: 30/03/2021

Phiêu lưu, Thế giới mở

Ngày phát hành: 30/05/2022

Bắn súng, Kinh dị

Ngày phát hành: 29/06/2022

Hành động, Đối kháng

Ngày phát hành: 28/06/2022

Đối kháng, Nhập vai

Ngày phát hành: 28/10/2016

Đối kháng

Ngày phát hành: 11/03/2022

Đối kháng

Ngày phát hành: 23/04/2019

Đối kháng

Ngày phát hành: 02/06/2017

Nhập vai, Đối kháng, Thế giời mở

Ngày phát hành: 17/01/2020