Bắn súng, Nhập vai

Ngày phát hành: 08/09/2012

Nhập vai, Bắn súng

Ngày phát hành: 19/02/2013

Hành động, Nhập vai

Ngày phát hành: 13/11/2018

Hành động, Nhập vai

Ngày phát hành: 30/03/2019

Hành động, Nhập vai

Ngày phát hành: 04/12/2018

Hành động, Nhập vai

Ngày phát hành: 24/09/2019

Nhập vai, Phiêu lưu

Ngày phát hành: 26/05/2021

Nhập vai

Ngày phát hành: 11/11/2011

Hành động, Nhập vai, Phiêu lưu

Ngày phát hành: 06/12/2019

Hành động, Nhập vai

Ngày phát hành: 13/08/2013

Hành động, Nhập vai

Ngày phát hành: 13/03/2020

Nhập vai, Thư giãn

Ngày phát hành: 02/09/2014

Nhập vai, Phiêu lưu

Ngày phát hành: 26/03/2021

Hành động, Nhập vai

Ngày phát hành: 09/11/2018

Hành động, Nhập vai

Ngày phát hành: 20/10/2016

Nhập vai, Chiến thuật

Ngày phát hành: 28/08/2020