Phiêu lưu, Giải đố

Ngày phát hành: 9/6/2018

Sinh tồn, Zombie

Ngày phát hành: 14/12/2018

Hành động, Bắn súng

Ngày phát hành: 15/02/2019

Nhập vai, Thế giới mở

Ngày phát hành: 14/12/2018

Phiêu lưu, Sinh tồn

Ngày phát hành: 29/08/2018

Trượt tuyết, Khám phá

Ngày phát hành: 10/03/2022

Mô phỏng, Sinh tồn

Ngày phát hành: 09/11/2021

Nhập vai, Thế giới mở

Ngày phát hành: 23/04/2021

Bắn súng, Nhập vai

Ngày phát hành: 16/11/2021

Phiêu lưu, Kinh dị

Ngày phát hành: 24/02/2022

Nhập vai, Thế giới mở

Ngày phát hành: 08/05/2018

Hành động, Thế giới mở

Ngày phát hành: 02/03/2022

Hài hước, Vui nhộn

Ngày phát hành: 09/12/2015

Vượt địa hình, Qua màn

Ngày phát hành: 07/12/2017

Mô phỏng, Máy bay chiến đấu

Ngày phát hành: 18/03/2018

Nhập vai, Thế giới mở

Ngày phát hành: 03/12/2021