Hành động, Chặt chém

Ngày phát hành: 07/08/2018

Nhập vai (RPG)

Ngày phát hành: 23/10/2013

Nhập vai, Phiêu lưu

Ngày phát hành: 09/02/2016

Chiến thuật, Phiêu lưu

Ngày phát hành: 16/12/2021

Hành động, Bắn súng

Ngày phát hành: 29/06/2012

Bắn súng, Nhập vai

Ngày phát hành: 18/12/2010

Bắn súng, Nhập vai

Ngày phát hành: 9/11/1998

Online, Sanbox

Ngày phát hành: 26/12/2015

Phiêu lưu, Hài hước

Ngày phát hành: 30/06/2022

Hành động, Nhập vai

Ngày phát hành: 22/10/2008

Hành động, Nhập vai

Ngày phát hành: 18/03/2011

Phiêu lưu, Sinh tồn

Ngày phát hành: 20/06/2022

Đua xe

Ngày phát hành: 01/07/2022

Bắn súng, Kinh dị

Ngày phát hành: 24/01/2017

Bắn súng, Nhập vai

Ngày phát hành: 16/11/2004

Nhập vai (RPG), Phiêu lưu

Ngày phát hành: 09/07/2021