Mô phỏng, Lái xe

Ngày phát hành: 21/08/2020

Chiến thuật, Anime

Ngày phát hành: 29/06/2022

Nhập vai, Chiến lược

Ngày phát hành: 27/04/2022

Chiến thuật, Phối hợp

Ngày phát hành: 30/03/2021

Bắn súng, Nhập vai

Ngày phát hành: 26/10/2021

Hành động, Nhập vai

Ngày phát hành: 17/12/2021

Sinh tồn, Zombie

Ngày phát hành: 13/03/2020

Phiêu lưu, Khám phá

Ngày phát hành: 17/05/2018

Phiêu lưu, Khám phá

Ngày phát hành: 26/02/2020

Phiêu lưu, Thế giới mở

Ngày phát hành: 30/05/2022

Bắn súng, Kinh dị

Ngày phát hành: 29/06/2022

Hành động, Đối kháng

Ngày phát hành: 28/06/2022

Đối kháng, Nhập vai

Ngày phát hành: 17/02/2022

Phiêu lưu, Thế giới mở

Ngày phát hành: 06/04/2022

Hành động, Phiêu lưu

Ngày phát hành: 19/02/2013

Săn bắn, Thế giới mở

Ngày phát hành: 16/02/2017